Adwaith (transl. Reaction) is a Welsh language indie-rock group from Carmarthen, in West Wales, formed in 2015. The group currently consists of Hollie Singer (vocals, guitar), Gwenllian Anthony (bass, keys, mandolin), and Heledd Owen (drums).

Gyda rhyddhau 'Pwysau', sengl cyntaf Adwaith, agorwyd pennod newydd, dewr a chyffrous yng ngherddoriaeth Cymru yn ogystal ȃ chynnig balm o garedigrwydd a chariad ar gyfer y gwrandawr. Ar ddiwedd blwyddyn gythryblus a chynhyrfus llawenhawn fod y gân wedi'i chynnwys ar albwm #MoreinCommon, sy'n codi ymwybyddiaeth o'r elusen Gobaith nid Casineb (Hope not Hate) ac yn codi arian iddi. Trwy blethu harmoniau prydferth, naturiol Adwaith gyda threfniant cŵl a llac dinesig, a Heledd yn drymio'n ddeheuig tebyg i Krautrock mae'r gân yn agor meddyliau ac yn cydio yng nghalonnau tra'n dal i gadw'n ffyddlon i weledigaeth creadigol y band.

Become a fan

Subscribe to our mailing list